3-Benzylidene Camphor (3-benzylidén gáfor )

3-benzylidén gáfor je organická zlúčenina, ktorá absorbuje ultrafialové (UV) svetlo.

Prečo sa používa 3-benzylidén gáfor v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

V Európe je 3-benzylidén gáfor schváleným UV filtrom, čo znamená, že túto zložku je možné pridávať do prostriedkov na ochranu pred slnečným žiarením, ktoré sú určené na ochranu pokožky pred slnečným žiarením. V Európe sa výrobky na ochranu proti slnečnému žiareniu považujú za kozmetické výrobky. V Spojených štátoch sú krémy na opaľovanie voľnopredajné (OTC) lieky a Úrad pre potraviny a liečivá (FDA) schválil na použitie v týchto výrobkoch iba určité zložky. Pri hodnotení účinných látok na ochranu proti slnečnému žiareniu FDA hodnotí bezpečnosť aj účinnosť zložky. Bezpečnosť a účinnosť 3-benzylidén gáforu zatiaľ nebola pre FDA skontrolovaná na použitie ako krém na ochranu proti slnečnému žiareniu a v Spojených štátoch ho nie je možné použiť na výrobky na ochranu proti slnečnému žiareniu. Pre kozmetiku a výrobky osobnej starostlivosti v USA je možné ako absorbér UV svetla použiť 3-benzylidén gáfor. V takom prípade prísada chráni výrobok pred znehodnotením absorpciou UV svetla.


Leave a Reply0