Vegetable Oil (Zeleninový olej)

Rastlinný olej je exprimovaný olej rastlinného pôvodu pozostávajúci predovšetkým z triglyceridov mastných kyselín. Výsledkom prídavku atómov vodíka k rastlinnému oleju je hydrogenovaný rastlinný olej.

V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa rastlinný olej a hydrogenovaný rastlinný olej používajú pri príprave kúpeľových výrobkov, čistiacich prostriedkov, očných make-upov, vôní, púdrov na nohy, make-upov tváre, výrobkov osobnej čistoty, opaľovacích prípravkov a iných výrobkov na pokožku.

Prečo sa používa Zeleninový olej v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Rastlinný olej a hydrogenovaný rastlinný olej spomaľujú stratu vody z pokožky vytvorením bariéry na povrchu pokožky. Rastlinný olej sa môže tiež použiť ako prostriedok na úpravu vlasov a hydrogénovaný rastlinný olej sa môže tiež použiť na zväčšenie hrúbky lipidového (olejového) podielu kozmetiky a výrobkov osobnej starostlivosti.


Leave a Reply0