1,2-Hexanediol (1,2-hexándiol )

Pentylénglykol, 1,2-hexándiol a kaprylylglykol sú 1,2-glykolové zlúčeniny, ktoré sa líšia iba počtom uhlíkov. Každá z týchto zlúčenín má na prvom a druhom uhlíku hydroxylovú skupinu (-OH). Pentylénglykol má 5 uhlíkov, 1,2-hexandiol má 6 uhlíkov a kaprylylglykol má 8 uhlíkov v uhlíkovom reťazci. V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti môžu byť tieto zložky použité v detských výrobkoch, výrobkoch do kúpeľa, očných make-upoch, čistiacich prostriedkoch, výrobkoch starostlivosti o pleť a výrobkoch na starostlivosť o vlasy.

Prečo sa používa 1,2-hexándiol v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Nasledujúce funkcie boli hlásené pre zložky 1,2-glykolu:

Prostriedok na úpravu vlasov

Konzervant kaprylylglykolu
Caprylyl Glycol, Pentylene Glycol Činidlo upravujúce pokožku
zmäkčovadlo
Caprylyl Glycol Činidlo upravujúce pokožku
Zmiešaný
Rozpúšťadlo pentylénglykolu
Pentylénglykol, 1,2-hexándiol


Leave a Reply0