1,4-Dioxane (1,4-dioxán )

1,4-dioxán je nečistota, ktorá sa môže nachádzať v stopových množstvách v niektorých kozmetických výrobkoch a výrobkoch osobnej starostlivosti. Samotný 1,4-dioxán sa nepoužíva ako zámerne pridaná prísada, ale môže sa vytvoriť ako vedľajší produkt počas výrobného procesu určitých etoxylovaných prísad používaných v kozmetických výrobkoch a výrobkoch osobnej starostlivosti vrátane čistiacich materiálov (napr. Detergentov), ​​penotvorných látok. , emulgátory a rozpúšťadlá.

Prečo sa používa 1,4-dioxán v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Výrobcovia vyvíjajú značné úsilie na zníženie koncentrácie zvyškového 1,4-dioxánu, aj keď malým zvyškovým množstvám 1,4-dioxánu sa takmer nedá vyhnúť. Priemysel a FDA si boli vedomí tejto problematiky už mnoho rokov; FDA monitoruje úrovne od konca 70. rokov.


Leave a Reply0