4-Amino-2-Nitrophenol (4-amino-2-nitrofenol )

2-Amino-3-nitrofenol a ďalšie aminonitrofenoly sú zafarbené pevné látky. V kozmetike a výrobkoch osobnej hygieny 2-amino-3-nitrofenol a ďalšie aminonitrofenoly vrátane 2-amino-4-nitrofenolu, 2-amino-5-nitrofenolu, 4-amino-2-nitrofenolu, 4-amino-3. -Nitrofenol, 2-amino-4-nitrofenolsulfát, 4-hydroxypropylamín-3-nitrofenol a 3-nitro-p-hydroxyetylaminofenol sa používajú pri príprave farieb na vlasy, farieb a odtieňov.

Prečo sa používa 4-amino-2-nitrofenol v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

2-Amino-3-nitrofenol a ďalšie aminonitrofenoly sú tonery v permanentných farbách na vlasy a neinteragujú s oxidačným činidlom. Používajú sa tiež ako farby v semipermanentných prípravkoch na farbenie vlasov. Prípravky na farbenie vlasov môžu byť dočasné, polostále, trvalé alebo progresívne v závislosti od času, počas ktorého farbivo ovplyvňuje vlasy.


Leave a Reply0