5-Amino-6-Chloro-o-Cresol (5-Amino-6-Chloro-o-Krezol)

6-Amino-m-Cresol, 6-Amino-o-Cresol, 4-Amino-m-Cresol, 5-Amino-4-Chloro-o-Cresol, 5-Amino-6-Chloro-o-Cresol and 4-Chloro-2-Aminophenol are crystals that range in color from beige and reddish-brown to brown. These ingredients are used in the formulation of semi-permanent and permanent hair dyes, colors, and tints.

Prečo sa používa 5-Amino-6-Chloro-o-Krezol v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

6-Amino-m-Krezol, 6-Amino-o-Krezol, 4-Amino-m-Krezol, 5-Amino-4-Chlór-o-Krezol, 5-Amino-6-Chlór-o-Krezol a 4- Chlór-2-aminofenol dodáva vlasom farbu. Presná získaná farba bude závisieť od ďalších zložiek, ktoré sa používajú pri príprave, a od počiatočnej farby vlasov.


Leave a Reply0