5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane (5-bróm-5-nitro-1,3-dioxán )

5-Bróm-5-nitro-1,3-dioxán je biely prášok. V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa 5-bróm-5-nitro-1,3-dioxán používa ako konzervačná látka vo výrobkoch na kúpanie, vlasy a na osobnú čistotu.

Prečo sa používa 5-bróm-5-nitro-1,3-dioxán v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

5-Bróm-5-nitro-1,3-dioxán funguje ako konzervačná látka. Zabraňuje alebo spomaľuje množenie baktérií, a tak chráni kozmetické výrobky a výrobky osobnej starostlivosti pred znehodnotením. Kliknutím na tento odkaz získate ďalšie informácie o tom, ako konzervačné látky chránia kozmetiku a výrobky osobnej starostlivosti.


Leave a Reply0