Urocanic Acid (Kyselina uránová )

Kyselina uránová sa vyskytuje ako kryštály. V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa kyselina urokánová môže používať pri príprave opaľovacích gélov, krémov a tekutín, ako aj ceruziek na obočie.

Prečo sa používa Kyselina uránová v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Kyselina uranová chráni kozmetiku a výrobky osobnej starostlivosti pred znehodnotením absorpciou, odrazom alebo rozptýlením UV lúčov.


Leave a Reply0