UV Filter Ingredients (Zložky UV filtra )

UV filtre sú zložky, ktoré absorbujú alebo odrážajú UV lúče, ktoré sú súčasťou slnečného žiarenia.

Prečo sa používa Zložky UV filtra v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

UV filtre sa používajú na absorpciu alebo odraz UV lúčov, ktoré sú obsiahnuté v slnečnom svetle alebo v umelom svetle. UV filtre sa dajú použiť na ochranu pokožky pred škodlivými účinkami UV žiarenia (rakovina kože, poškodenie fotografií a zvrásnenie). UV filtre sa dajú použiť aj na ochranu výrobkov a ich prísad, ako aj obalov. UV filtre sa niekedy používajú na ochranu farby vlasov, najmä na vlasy, ktoré sú zafarbené.


Leave a Reply0