Nonoxynol-3

Nonoxynol-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, 9, -10, -12, -14, -15, -30, -40 a -50 môžu byť kvapaliny , pastovité kvapaliny alebo vosky. V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa Nonoxynoly používajú vo výrobkoch na starostlivosť o vlasy a pokožku, vo výrobkoch na kúpanie a na holenie a vo výrobkoch na osobnú čistotu. Nonoxynoly-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 a -8 (nízkomolekulárne nonoxynoly) sa používajú hlavne vo farbách a farbách na vlasy.

Prečo sa používa Nonoxynol-3 v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?


Nonoxynoly pomáhajú vytvárať emulzie znížením povrchového napätia látok, ktoré sa majú emulgovať. Nonoxynoly s vyššou molekulovou hmotnosťou tiež pomáhajú ďalším zložkám rozpúšťať sa v rozpúšťadle, v ktorom by sa normálne nerozpúšťali, a používajú sa na zvýšenie penovej schopnosti alebo na stabilizáciu peny.


Leave a Reply0