Yellow 5 Lake (Žltá 5 Jazero)

V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa žltá 5 (FD&C žltá č. 5) a žltá 5 jazero používajú pri formulácii najrôznejších druhov výrobkov. Tieto farby podliehajú certifikácii Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA).

Prečo sa používa Žltá 5 Jazero v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Žltá 5 a žltá 5 sa používajú na dodanie farby kozmetike a výrobkom osobnej starostlivosti.


Leave a Reply0