Yellow 6 (Žltá 6)

V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa žltá 6 (FD&C žltá č. 6) a žltá 6 jazero používajú pri formulácii najrôznejších druhov výrobkov vrátane make-upu, výrobkov do kúpeľa, výrobkov na starostlivosť o nechty a opaľovacích prípravkov.

Prečo sa používa Žltá 6 v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Žltá 6 a žltá 6 jazero dodávajú farbu kozmetike a výrobkom osobnej starostlivosti.


Leave a Reply0