Yellow 8 ( Žltá 8)

Žltá 8 (D&C Yellow č. 8) je farbivo. V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa žltá 8 používa pri príprave kúpeľových výrobkov, perličkových kúpeľov, čistiacich prostriedkov, depilátorov, permanentných vĺn a krémov na holenie. Žltá 8 podlieha certifikácii Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA).

Prečo sa používa Žltá 8 v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Žltá 8 dodáva farbu kozmetike a výrobkom osobnej starostlivosti.


Leave a Reply0