Red 31 Lake (Červené jazero 31)

Red 31 (D&C Red No. 31) a Red 31 Lake sú farbivá. V kozmetických výrobkoch a výrobkoch osobnej starostlivosti sa Red 31 používa ako formulácia tvárnic na tvár a rúžov. Červené jazero 31 a Červené jazero 31 podliehajú certifikácii Úradom pre potraviny a liečivá.

Prečo sa používa v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?


Red 31 a Red 31 Lake dodávajú farbu kozmetike a výrobkom osobnej starostlivosti.


Leave a Reply0