Flavor (Príchuť )

Príchuť je pojem pre prísadu alebo kombináciu materiálov používaných na dodanie príchute alebo príchute kozmetickým výrobkom a výrobkom osobnej starostlivosti. Príchute sú zvyčajne obsiahnuté iba v produktoch, ktoré môžu byť požité, ako sú rúže a výrobky na ústnu hygienu. Mnoho prísad, ktoré fungujú ako vonné zložky, sa dá použiť aj ako aromatické látky. Podľa amerického úradu pre kontrolu potravín a liečiv (Food and Drug Administration) výraz „príchuť“ na etikete výrobku znamená „akákoľvek prírodná alebo syntetická látka alebo látky používané iba na dodanie chuti kozmetickému výrobku.“ V Európe je názov príchuti Aroma .

Prečo sa používa Príchuť v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Príchute sa používajú v najrôznejších výrobkoch na zvýraznenie chuti kozmetiky a výrobkov osobnej starostlivosti. Môžu sa tiež použiť na výrobu alebo maskovanie konkrétnej príchute.


Leave a Reply0