Formic Acid (Kyselina mravčia )

Kyselina mravčia je bezfarebná kvapalina. V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa kyselina mravčia používa pri príprave výrobkov na starostlivosť o tvár, krk a ďalšie výrobky na starostlivosť o pokožku, púdrov a sprejov na nohy a výrobkov na starostlivosť o vlasy.

Prečo sa používa Kyselina mravčia v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Kyselina mravčia sa používa ako konzervačná látka a na reguláciu pH kozmetických výrobkov a výrobkov osobnej starostlivosti.


Leave a Reply0