Ethyl Hexanediol (Etylhexándiol)

Etylhexándiol je bezfarebná, mierne viskózna kvapalina. V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa etylhexándiol používa pri príprave vlasových toník, obväzov a iných pomôcok na úpravu vlasov a pri čistení.

Prečo sa používa Etylhexándiol v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?


Etylhexándiol sa používa na rozpustenie iných látok, zvyčajne tekutín, v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti.


Leave a Reply0