Ext. Violet 2 (Ext. Fialová 2)

Ext. (externá) Violet 2 (Ext. D&C Violet č. 2) je syntetické farbivo používané ako prísada do farieb pri príprave najrôznejších druhov výrobkov. Ext. Violet 2 podlieha certifikácii Food and Drug Administration (FDA).

Prečo sa používa Ext. Fialová 2 v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?


Ext. Violet 2, či už samotná, alebo v kombinácii s inými prísadami, dodáva farbu kozmetike a výrobkom osobnej starostlivosti.


Leave a Reply0