Isobutyl Methacrylate (Izobutylmetakrylát)

Methacylate monoméry esteru (butylmethakrylát, t-butylmethakrylát, cyklohexyl-metakrylát, di-HEMA trimethylhexyl dikarbamát, ethoxyethylmethakrylát, glykolu HEMA-metakrylát, HEMA, HEMA acetoacetát, hydroxypropyl, isobornylmethakrylát, isobutylmethakrylát, Isopropylidenediphenyl Bisoxyhydroxypropyl metakrylátu, lauryl metakrylátu, Metoxydiglykolmetakrylát, PEG-4-dimetakrylát, trietylénglykol-dimetakrylát, trimetylolpropán-trimetakrylát) sú bezfarebné kvapaliny. Monoméry esteru metakrylátu sa používajú v produktoch na vylepšenie nechtov.

Prečo sa používa Izobutylmetakrylát v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Monoméry esteru metakrylátu sa používajú v produktoch na vylepšenie nechtov na vytvorenie alebo predĺženie nechtu.