Isostearic Acid (Kyselina izostearová)

Isostearic Acid is a clear, oily liquid that is used in a wide variety of cosmetics and personal care products.

Prečo sa používa Kyselina izostearová v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Kyselina izostearová funguje ako povrchovo aktívna látka – čistiaci prostriedok a spojivo.