Isopropyl Ester of PVM/MA Copolymer (Izopropylester esteru kopolyméru PVM / MA)

Kopolymér PVM / MA je kopolymér metylvinyléteru a anhydridu kyseliny maleínovej alebo kyseliny maleínovej. Soli kopolyméru PVM / MA (kopolymér vápnik / sodík PVM / MA), estery kopolyméru PVM / MA (butylester esteru kopolyméru PVM / MA, etylester kopolyméru PVM / MA, izopropylester kopolyméru PVM / MA) a soli estery PVM / MA kopolyméru (butylester esteru draselného z PVM / MA kopolyméru, etylester draselného z kopolyméru PVM / MA, sodná soľ butylesteru z kopolyméru PVM / MA, etylester sodíka z kopolyméru PVM / MA) možno použiť aj v kozmetike výrobky osobnej starostlivosti. V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa tieto zložky používajú pri príprave vlasových sprejov, vlniek a ďalších vlasových výrobkov, ako aj maskar a výrobkov na starostlivosť o pokožku.

Prečo sa používa Izopropylester esteru kopolyméru PVM / MA v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Kopolymér PVM / MA, butylester esteru kopolyméru PVM / MA, etylester kopolyméru PVM / MA, kopolymér PVM / MA vápnik / sodík, izopropylester kopolyméru PVM / MA, butylester draslíka kopolyméru PVM / MA, etylester draselnej soli Kopolymér PVM / MA, butylester sodnej soli kopolyméru PVM / MA a etylester sodnej soli kopolyméru PVM / MA fungujú ako spojivá, filmotvorné látky a prostriedky na fixáciu vlasov.

Okrem toho sa uvádza, že kopolymér PVM / MA a izopropylester kopolyméru PVM / MA fungujú ako stabilizátory emulzií a suspendačné činidlá – povrchovo neaktívne látky.