Aldioxa

Aldioxa sa vyskytuje ako biely prášok. V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa údajne Aldioxa používala pri formovaní očných liniek, očných tieňov, maskary, púdrov na tvár a podkladových báz.

Prečo sa používa Aldioxa v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Uvádza sa, že Aldioxa funguje ako kozmetický sťahujúci prostriedok a prostriedok na úpravu pokožky – rôzne.


Leave a Reply0