Aluminum Zirconium Tetrachlorohydrate (Tetrachlórhydrát hliníka a zirkónu)

Trichlórhydrát hliníka a zirkónia, tetrachlórhydrát hliníka a zirkónu, pentachlórhydrát hliníka a oktachlórhydrátu hliníka a zirkónu. Tieto zložky sa používajú pri príprave výrobkov osobnej čistoty.

Prečo sa používa Tetrachlórhydrát hliníka a zirkónu v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Trichlórhydrát hliníka zirkónia, tetrachlórhydrát hliníka zirkónu, pentachlórhydrát hliníka zirkónia a oktachlórhydrát hliníka zirkónia sú zložky, ktoré sa nanášajú na pokožku na zníženie tvorby potu v mieste aplikácie, na vyvolanie napätia alebo mravčenia pokožky a na zníženie alebo vylúčenie. nepríjemný zápach.


Leave a Reply0