Ammonia (Amoniak)

Amoniak (H3N) je plyn. Po rozpustení vo vode tvorí amoniak hydroxid amónny (H5NO). Amoniak a hydroxid amónny sa používajú v širokej škále výrobkov vrátane farieb na vlasy, výrobkov na bielenie vlasov, krému na holenie a výrobkov na starostlivosť o vlasy.

Prečo sa používa Amoniak v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Amoniak a hydroxid amónny fungujú ako látky na úpravu pH. Ak sa používa vo farbách a farbách na vlasy, pomáha amoniak pripraviť vlasy tak, aby farbivo mohlo difundovať do vlasovej tyčinky. Hydroxid amónny môže tiež pôsobiť ako denaturant.


Leave a Reply0