Oleth-23

Oleth-2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -15, -16, -20, -23, -25, – 30, -40, -44 a -50 sú polyetylénglykolétery oleylalkoholu, v ktorých číslo v názve predstavuje priemerný počet etylénoxidových jednotiek. V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa zložky Oleth používajú pri príprave výrobkov na starostlivosť o pleť, make-upu a výrobkov na starostlivosť o vlasy.

Prečo sa používa Oleth-23 v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Zložky Oleth čistia pokožku a vlasy tým, že pomáhajú vode zmiešať sa s olejom a nečistotami, aby sa dali opláchnuť. Tieto zložky tiež pomáhajú vytvárať emulzie znižovaním povrchového napätia látok, ktoré sa majú emulgovať, a pomáhajú látkam rozpúšťať sa v kvapalinách, v ktorých by sa normálne nerozpúšťali.