Orange 11 (Oranžová 11)

Orange 11 (D&C Orange č. 11) je farbivo. V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa Orange 11 môže používať pri formulácii externe aplikovaných výrobkov. Orange 11 podlieha certifikácii Food and Drug Administration (FDA).

Prečo sa používa Oranžová 11  v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Oranžová 11 dodáva farbu kozmetike a výrobkom osobnej starostlivosti.