Orange 4 (Oranžová 4)

V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa oranžová 4 (D&C Orange č. 4) používa ako farba pri formulovaní najrôznejších výrobkov.

Prečo sa používa Oranžová 4 v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Orange 4 sa používa na farbenie kozmetických výrobkov a výrobkov osobnej starostlivosti.