Orange 10 (Oranžová 10)

Orange 10 (D&C Orange č. 10) a Orange 10 Lake sú farbivá. V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa Orange 10 môže používať pri formulácii externe aplikovaných výrobkov. Orange 10 a Orange 10 Lake podliehajú certifikácii Food and Drug Administration (FDA).

Prečo sa používa Oranžová 10 v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Orange 10 a Orange 10 Lake dodávajú farbu kozmetike a výrobkom osobnej starostlivosti.