Orange 5 Lake (Jazero Orange 5)

V kozmetických výrobkoch a výrobkoch osobnej starostlivosti sa Orange 5 (D&C Orange č. 5) a Orange 5 Lake používajú pri formovaní líčidiel, základov, vlasových kondicionérov, rúžov, rúžov ​​a iných produktov na líčenie.

Prečo sa používa Orange 5 Jazero v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Orange 5 a Orange 5 Lake dodávajú farbu kozmetike a výrobkom osobnej starostlivosti.