Oxyquinoline Sulfate (Oxidchinolínsulfát)

Oxychinolín sa vyskytuje ako biely prášok alebo kryštály, zatiaľ čo oxychinolínsulfát sa vyskytuje ako bledožltý kryštalický prášok. Oxychinolín a oxychinolínsulfát sa používajú pri príprave výrobkov na farbenie vlasov.

Prečo sa používa Oxidchinolínsulfát v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Oxychinolín a oxychinolínsulfát fungujú ako chelátory. Väzbou stopových kovov sa stabilizuje peroxid vodíka používaný vo výrobkoch na starostlivosť o vlasy (vrátane farieb na vlasy).