Sodium Benzoate (Benzoát sodný)

Benzylalkohol je organický alkohol, ktorý sa nachádza v mnohých druhoch ovocia a čajov. Benzylalkohol má hydroxylovú skupinu (-OH), zatiaľ čo príbuzná zlúčenina kyselina benzoová má karboxylovú skupinu (-COOH). Benzoan sodný, benzoan vápenatý a benzoan draselný sú soli kyseliny benzoovej. Benzylbenzoát je ester benzylalkoholu a kyseliny benzoovej.

Benzylalkohol, kyselina benzoová a jej soli a benzylbenzoát sa používajú v širokej škále kozmetických výrobkov a výrobkov osobnej starostlivosti vrátane detských výrobkov, výrobkov do kúpeľa, mydiel a čistiacich prostriedkov, očného make-upu, líčidiel, čistiacich prostriedkov, kozmetických výrobkov a tiež ako sú výrobky na starostlivosť o vlasy, nechty a pokožku.

Prečo sa používa Benzoát sodný v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Pre tieto zložky boli hlásené nasledujúce funkcie.

Inhibítor korózie – benzoan sodný
Vonná zložka – benzylalkohol, kyselina benzoová, benzoan sodný, benzylbenzoát
Nastavovač pH – kyselina benzoová
Konzervačné látky – benzylalkohol, kyselina benzoová, benzoan sodný, benzoan vápenatý, benzoan draselný
Rozpúšťadlo – benzylalkohol, benzylbenzoát Činidlo znižujúce viskozitu – benzylalkohol