Sodium Picramate (Pikramát sodný)

Kyselina pikramová je tmavočervený kryštalický materiál. Pikramát sodný je sodná soľ kyseliny pikramovej. Kyselina pikramová aj pikramát sodný môžu byť použité ako farby v permanentných farbách a farbách na vlasy.

Prečo sa používa  Pikramát sodnýv kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Kyselina pikramová a pikramát sodný dodávajú vlasom farbu. Presná získaná farba bude závisieť od ďalších zložiek, ktoré sa používajú pri príprave, a od začiatočnej farby vlasov.