Sodium Tallowate

Loj je tuk pochádzajúci z tukového tkaniva oviec alebo hovädzieho dobytka. Ladan sodný, horečnatý a draselný sú soli mastných kyselín danu. Všetky tri zložky sú mydlá a používajú sa pri príprave mydiel do kúpeľa a čistiacich prostriedkov. Tallowate sodný nájdete aj v čistiacich prostriedkoch, prostriedkoch na osobnú čistotu a šampónoch.

Prečo sa používa Sodium Tallowate v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Tallowate sodný funguje ako povrchovo aktívna látka – čistiaci prostriedok a látka zvyšujúca penu a ako látka zvyšujúca viskozitu – vodná. Tallowate magnézia funguje ako protispekavé činidlo, objemové činidlo a činidlo zvyšujúce viskozitu – nevodné. Dusičnan draselný sa používa ako povrchovo aktívna látka – čistiaci prostriedok a emulgátor.