Stearamide DIBA-Stearate (Stearamide DIBA-Stearát)

Stearamid DIBA-stearát je substituovaný dihydroxyizobutylamín (DIBA). V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa uvádzalo, že sa stearamid DIBA-stearát používa vo výrobkoch do kúpeľa, čistiacich prostriedkoch, púdroch a sprejoch na nohy a vo výrobkoch osobnej čistoty.

Prečo sa používa Stearamide DIBA-sterát v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Stearamid DIBA-stearát znižuje jasný alebo priehľadný vzhľad kozmetiky a výrobkov osobnej starostlivosti. Stearamid DIBA-stearát tiež zvyšuje penivosť alebo stabilizuje peny. Môže sa tiež použiť na zväčšenie hrúbky vodnej (voda) a lipidovej (olejovej) časti kozmetiky a výrobkov osobnej starostlivosti.