Stearmine (Stearmín)

Lauramín a stearamín sú alifatické amíny. V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa Lauramín a Stearamín používali vo vlasových prípravkoch.

Prečo sa používa Stearmín v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Lauramín a stearamín zabraňujú alebo bránia hromadeniu statickej elektriny.