PVM/MA Copolymer

Kopolymér PVM / MA je kopolymér metylvinyléteru a anhydridu kyseliny maleínovej alebo kyseliny maleínovej. Soli PVM / MA kopolyméru (vápnik / sodík PVM / MA kopolymér), estery PVM / MA kopolyméru (butylester PVM / MA kopolyméru, etylester PVM / MA kopolyméru, izopropylester PVM / MA kopolyméru) a soli estery PVM / MA kopolyméru (butylester esteru draselného z PVM / MA kopolyméru, etylester draselného z kopolyméru PVM / MA, butylester esteru draselného z kopolyméru PVM / MA, etylester sodíka z kopolyméru PVM / MA) možno použiť aj v kozmetike výrobky osobnej starostlivosti. V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa tieto zložky používajú pri príprave vlasových sprejov, vlniek a ďalších vlasových výrobkov, ako aj maskar a výrobkov na starostlivosť o pleť.

Prečo sa používa PVM/MA Copolymer v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Kopolymér PVM / MA, butylester kopolyméru PVM / MA, etylester kopolyméru PVM / MA, kopolymér vápnik / sodík PVM / MA, izopropylester kopolyméru PVM / MA, butylester draslíka z kopolyméru PVM / MA, etylester draselnej soli Kopolymér PVM / MA, butylester sodnej soli kopolyméru PVM / MA a etylester sodnej soli kopolyméru PVM / MA fungujú ako spojivá, filmotvorné látky a prostriedky na fixáciu vlasov.

Okrem toho sa uvádza, že kopolymér PVM / MA a izopropylester kopolyméru PVM / MA fungujú ako stabilizátory emulzií a suspendačné činidlá – povrchovo neaktívne látky.