Glycol HEMA-Methacrylate (Glykol HEMA-metakrylát)

Methacylate monoméry esteru (butylmethakrylát, t-butylmethakrylát, cyklohexyl-metakrylát, di-HEMA trimethylhexyl dikarbamát, ethoxyethylmethakrylát, glykolu HEMA-metakrylát, HEMA, HEMA acetoacetát, hydroxypropyl, isobornylmethakrylát, isobutylmethakrylát, Isopropylidenediphenyl Bisoxyhydroxypropyl metakrylátu, lauryl metakrylátu, Metoxydiglykolmetakrylát, PEG-4-dimetakrylát, trietylénglykol-dimetakrylát, trimetylolpropán-trimetakrylát) sú bezfarebné kvapaliny. Monoméry esteru metakrylátu sa používajú v produktoch na vylepšenie nechtov.

Prečo sa používa Glykol HEMA-metakrylát v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?


Monoméry esteru metakrylátu sa používajú v produktoch na vylepšenie nechtov na vytvorenie alebo predĺženie nechtu.


Leave a Reply0