Green 3 Lake (Zelené 3 jazero)

V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa Green 3 (FD&C Green č. 3) a Green 3 Lake používajú pri formulácii najrôznejších druhov výrobkov. Zelenú 3 je tiež možné pridávať priamo do potravín a liekov.

Prečo sa používa Zelené 3 jazero v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?


Zelená 3 a jej jazero sa používajú na farbenie kozmetických výrobkov a výrobkov osobnej starostlivosti.


Leave a Reply0