Green 5 (Zelená 5)

V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa zelená 5 (D&C Green č. 5) používa ako farba pri formulovaní najrôznejších druhov výrobkov. Zelená 5 podlieha certifikácii Úradom pre potraviny a liečivá.

Prečo sa používa Zelená 5 v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?


Zelená 5, buď samotná, alebo v kombinácii s inými farebnými prísadami, dodáva farbu kozmetike a výrobkom osobnej starostlivosti. Môže sa tiež použiť na farbenie liekov a chirurgických stehov.


Leave a Reply0