Green 6 (Zelená 6)

V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa zelená 6 (D&C zelená č. 6) používa pri formulácii najrôznejších druhov výrobkov. Zelená 6 je farebná prísada podliehajúca certifikácii Food and Drug Administration (FDA).

Prečo sa používa Zelená 6 v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?


Zelená 6 dodáva farbu kozmetike a výrobkom osobnej starostlivosti.


Leave a Reply0