Hydroquinone (Hydrochinón)

Hydrochinón je všeobecný názov prísady 1,4-dihydroxybenzén a môže sa bezpečne používať v rôznych kozmetických výrobkoch.

Prečo sa používa Hydrochinón v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?


Hydrochinón sa v kozmetike používa ako antioxidant, vonná prísada a oxidačné činidlo vo farbách na vlasy. Hydrochinón sa môže tiež použiť ako stabilizátor, ktorý inhibuje polymerizáciu lepidla v umelých nechtoch.


Leave a Reply0