Hydrogenated Evening Primrose Oil (Hydrogenovaný pupalkový olej)

Olej Oenothera Biennis (pupalkový olej) je olej vyjadrený v semenách rastliny Oenothera biennis. Výsledkom pridania vodíka do pupalkového oleja je hydrogenovaný pupalkový olej.

Oenothera Biennis (pupalkový olej) a hydrogenovaný pupalkový olej sa môžu používať v kúpeľoch, čistiacich prostriedkoch, rúžoch a výrobkoch na starostlivosť o pokožku a vlasy.

Prečo sa používa Hydrogenovaný pupalkový olej v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Pri použití v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti môžu Oenothera Biennis (pupalkový olej) a hydrogenovaný pupalkový olej pôsobiť ako látky upravujúce pokožku – zvláčňujúce látky, látky upravujúce pokožku – rôzne a stabilizátory emulzie.