Triticum Vulgare (Wheat) Kernel Flour (Jadrová múka Triticum Vulgare (pšeničná))

Jadrová múka Triticum Vulgare (pšeničná) je jemný, mäkký prášok. Pšeničný škrob Triticum Vulgare môže existovať ako suchá granulovaná pevná látka. Pšeničná múka a pšeničný škrob sa používajú pri príprave výrobkov na čistenie kúpeľa, tela a rúk, vlasov a pokožky.

Prečo sa používa Jadrová múka Triticum Vulgare (pšeničná) v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Pšeničná múka a škrob sa používajú na brúsenie, vyhladzovanie alebo leštenie a ako prísady schopné absorbovať alebo nasávať tekutinu. Tieto zložky držia pohromade zložky stlačenej tablety alebo koláča; ako nereaktívne tuhé zložky, ktoré sa používajú na riedenie iných pevných látok alebo na zväčšenie objemu produktu; a ako látky, ktoré zväčšujú hrúbku vodného (vodného) podielu kozmetiky a výrobkov osobnej starostlivosti.