Triisopropanolamine (Triisopropanolamín)

Triizopropanolamín a diizopropanolamín sú biele tuhé látky, zatiaľ čo izopropanolamín a zmiešané izopropanolamíny sa vyskytujú ako číre bezfarebné kvapaliny. V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa tieto zložky používajú pri formovaní trvalých vĺn a iných vlasových výrobkov a výrobkov na kúpanie, pokožku, vôňu a opaľovanie.

Prečo sa používa Triisopropanolamín v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Triizopropanolamín, diizopropanolamín, izopropanolamín a zmiešané izopropanolamíny sa používajú na reguláciu pH kozmetických výrobkov a výrobkov osobnej hygieny. Tieto zložky pomáhajú vytvárať emulzie znižovaním povrchového napätia látok, ktoré sa majú emulgovať. Triizopropanolamín tiež zabraňuje korózii (hrdzi) kovových materiálov používaných v obaloch kozmetiky a výrobkov osobnej starostlivosti.