Thymol (Tymol)

Krezoly (p-chlór-m-krezol, zmiešané krezoly, m-krezol, o-krezol, p-krezol) a izopropylkrezoly (chlórtymol, tymol, o-cymen-5-ol, karvakrol) môžu byť všetky vo forme kryštály. Tieto zložky sa môžu používať v kúpeľoch, na pokožku, na osobnú starostlivosť a na vlasy, vo farbách na vlasy a ústnych vodách.

Prečo sa používa Tymol v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa zložky Cresol a Isocresol používajú ako kozmetické biocídy / konzervačné látky a / alebo vonné prísady. Kliknutím na tento odkaz získate ďalšie informácie o tom, ako konzervačné látky chránia kozmetiku a výrobky osobnej starostlivosti.