Triphenyl Phosphate (Trifenylfosfát)

Trifenylfosfát je bezfarebná kryštalická tuhá látka, ktorá sa široko a bezpečne používa v mnohých priemyselných odvetviach po celom svete. Trifenylfosfát poskytuje spotrebným výrobkom mnoho výhod – od prevencie požiarov spôsobených elektrickým prúdom a automobilom po zvýšenie flexibility a trvanlivosti takých výrobkov, ako sú fotografické filmy. Štúdie podporujú bezpečné používanie trifenylfosfátu v jeho rôznych aplikáciách.

Prečo sa používa Trifenylfosfát v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Trifenylfosfát sa používa v niektorých lakoch na nechty a lakoch na nechty, základných a spodných lakoch a výrobkoch na manikúru. Používa sa vo veľmi nízkych koncentráciách, hlavne na zvýšenie pružnosti a trvanlivosti výrobkov na lakovanie nechtov a na zlepšenie priľnavosti produktu k nechtovej doske.