Batyl Alcohol (Batyl Alkohol)

Etylhexylglycerín je alkylglyceryléter. To znamená, že etylhexylová skupina je na jednom konci naviazaná na glycerín éterovou väzbou. Aj keď sú to tiež alkylglycerylétery, batylalkohol a chimylalkohol (môžu sa tiež nazývať cetylglycerol éter) sa tradične používajú ako názvy na kozmetické označovanie týchto alkylglyceryléterov. Glyceryllauryléter a izostearylglycerol éter sú tiež alkylglycerylétery, ktoré sa môžu používať v kozmetických výrobkoch.

Napriek rôznym typom názvov týchto zložiek všetky pozostávajú z alkylovej skupiny viazanej na glycerín éterovou väzbou. Etylhexylglycerín a ďalšie zložky alkylglyceryléteru sa môžu používať v kúpeľových výrobkoch, výrobkoch na telo a ruky, čistiacich prostriedkoch, dezodorantoch, očných make-upoch, základoch, výrobkoch na starostlivosť o vlasy a opaľovacích prípravkoch.

Prečo sa používa Batyl Alkohol v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Nasledujúce funkcie boli hlásené pre zložky alkylglyceryléteru:

Deodorant – etylhexylglycerín
Stabilizátor emulzie – batylalkohol
Prostriedok na úpravu pokožky – zvláčňujúci prostriedok – chimylalkohol, izostearylglycerol éter
Prostriedok na úpravu pokožky – rôzne – Etylhexylglycerín
Prostriedok na úpravu pokožky – okluzívny – batylalkohol
Povrchovo aktívne látky – emulgátor – glycerol lauryléter
Uvádza sa tiež, že v kozmetických výrobkoch etylhexylglycerín zvyšuje funkciu niektorých konzervačných látok.


Leave a Reply0