BHA

Butylovaný hydroxyanizol, známy ako BHA, je voskovitá pevná látka, ktorú nájdete v rôznych kozmetických výrobkoch a výrobkoch osobnej starostlivosti, najmä v rúžoch a očných tieňoch. Butylovaný hydroxyanizol by sa nemal zamieňať s triedou kozmetických prísad, beta-hydroxykyselinami, ktoré môžu mať skratku BHA.

Prečo sa používa BHA v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

BHA funguje ako antioxidant.


Leave a Reply0