Benzoxiquine (Benzoxikín)

V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa uvádza, že benzoxikín sa používa pri formulácii vlasových toník, obväzov a iných pomôcok na starostlivosť o vlasy.

Prečo sa používa Benzoxikín v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Uvádza sa, že benzoxikín funguje ako kozmetický biocíd.


Leave a Reply0