Benzylidene Camphor Sulfonic Acid (Kyselina benzylidén gáfor sulfónová)

Kyselina benzylidén gáfor sulfónová je organická zlúčenina, ktorá absorbuje ultrafialové (UV) svetlo.

Prečo sa používa Kyselina benzylidén gáfor sulfónová v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

V Európe je kyselina benzylidén gáfor sulfónová schváleným UV filtrom, čo znamená, že túto prísadu je možné pridávať do krémov na opaľovanie, ktoré sú určené na ochranu pokožky pred slnečným žiarením. V Európe sa výrobky na ochranu proti slnečnému žiareniu považujú za kozmetické výrobky. V Spojených štátoch sú krémy na opaľovanie voľnopredajné (OTC) lieky a Úrad pre potraviny a liečivá (FDA) schválil na použitie v týchto výrobkoch iba určité zložky. Pri hodnotení účinných látok na ochranu proti slnečnému žiareniu FDA hodnotí bezpečnosť aj účinnosť. Bezpečnosť a účinnosť kyseliny benzylidén-gáforsulfónovej ešte nebola preskúmaná FDA na použitie ako krém na ochranu proti slnečnému žiareniu a nemožno ho použiť v liekoch na opaľovanie. Pre kozmetiku a výrobky osobnej starostlivosti v USA je možné ako absorbér UV svetla použiť kyselinu benzylidén gáfor. V takom prípade prísada slúži na ochranu produktu pred znehodnotením absorpciou UV svetla.


Leave a Reply0